Att tänka på som förare och följare

Pardans kan definieras som en aktivitet där två personer har varsin roll: en som för och en som följer. Traditionellt sett är det mannen som för och kvinnan som följer, men denna tradition är på väg att uppluckras; en betydande stor andel kvinnor har börjat lära sig att föra – främst på grund av det…

Fortsätt läsa